Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) –Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου. (Αρ. Πρωτ. 57)

Loading...

 

Loading...

23621 15 Mile Rd #C104, Clinton MI, 48035, New York, USA

  • Email: support@spectrum.com
  • Phone: +88(0)0 234456
  • Fax: +88 (0) 000033454