ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ψήφισμα του 3ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

ΨΗΦΙΣΜΑ

3ου ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)

Η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης, θεσμοθετήθηκε με τον Ν. 2721/99 και εκτελεί τα καθήκοντά της από τα τέλη του 2000 σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας. Από ίδρυσή της έως τις 12/10/2006 (ημερομηνία δημοσίευσης του κανονισμού λειτουργίας) η υπηρεσία λειτουργούσε, χωρίς συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο βασιζόμενη αποκλειστικά σε εγκυκλίους και κανονιστικές διατάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου, το διφυές της διοίκησης (διαφορετική αντιμετώπιση αναγκών και προβλημάτων από διευθυντές και διοικητές σε συνδυασμό με τη μη αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων), η απουσία αξιοκρατικού συστήματος ανάδειξης βαθμοφόρων αλλά και άλλων ειδικοτήτων (π.χ. οδηγών), είχαν επιφέρει στην Υπηρεσία δυστοκία στην αποτελεσματικότητά της, μειωμένο συντονισμό και κακώς εννοούμενη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία.
Η υπηρεσιακή ηγεσία αλλά και η ομοσπονδία μας αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν αλλά και προβλέποντας περαιτέρω γιγάντωση τους, ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κος Παπαληγούρας, τηρώντας την υπόσχεσή του έδωσε λύσεις, με νομοθετήματα όπως ο Νόμος 3388/05 "θέματα εξωτερικών φρουρών", η Κ.Υ.Α. "ιδιωτικός οπλισμός Εξωτερ. Φρουρών" αλλά κυρίως με το ΠΔ 215/12-10-06 "Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης". Για την συγκρότηση του Π.Δ. σχηματίστηκε, με απόφαση του κ. Υπουργού, ειδική επιτροπή. Στην εν λόγω επιτροπή συμμετείχαν πέντε (5) διευθυντές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ένας αντιεισαγγελέας εφετών και ένας εκπρόσωπος των υπαλλήλων.
Το πόρισμα της επιτροπής παραδόθηκε στον κ. Υπουργό μετά από έξι, περίπου, μήνες λειτουργίας και έθεσε σε εφαρμογή καινοτομίες, αποσαφήνισε ζητήματα διοίκησης, συμπεριέλαβε διάσπαρτες διατάξεις νόμων που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθορίζοντας με ακρίβεια τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, έδωσε οντότητα στην Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. με τη δημιουργία διεύθυνσης στην κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετατρέποντας την Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. σε υπηρεσία σύγχρονη, αποτελεσματική, ομοιόμορφη, αλλά και μοναδική στον χώρο από άποψη οργάνωσης και λειτουργίας.Διαφορετικότητα και μοναδικότητα που έτσι κι αλλιώς προβλέπονταν τόσο από τον ιδρυτικό νόμο 2721/99 στο άρθρο 48 παρ1 "Συνίσταται ειδική ένοπλη και ένστολη υπηρεσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης …..", ότι "το προσωπικό της εξωτερικής φρούρησης έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με την Ελληνική Αστυνομία", και ότι με Προεδρικά Διατάγματα θα ρυθμιστούν θέματα σχετικά με την οργάνωση της υπηρεσίας, την στελέχωση, τα καθήκοντα, αρμοδιότητες, ωράριο, άδειες, κ.α.". Το ΠΔ 215/12-10-06 "Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης", είναι κομβικό σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της Υ.Ε.Φ.Κ.Κ. και κατά προσέγγιση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας.
Στην έκδοση του Π.Δ. δεν είχε αντίθετη γνώμη κανείς. Χαρακτηριστικό είναι ότι και το προσχέδιο του κανονισμού που εκδόθηκε το 2002 από αντίστοιχη επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν στα ίδια περίπου πλαίσια, παρόλο τη διαφορετική σύσταση της τότε επιτροπής αλλά και τη διαφορετικότητα της εποχής αλλά και των γεγονότων που ακολούθησαν.

Με λύπη, αλλά και αγανάκτηση, το συνέδριο ενημερώθηκε για τις έγγραφες αντιρρήσεις και αρνήσεις εφαρμογής του κανονισμού, από μικρή μειοψηφία διευθυντών κατ. κράτησης, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους και τα αίτια αυτής της αντίδρασης σε αυτό το χρονικό σημείο. Απορίας άξιο είναι, η αξίωσή τους για μη εφαρμογή του συνόλου του Π.Δ. ή κάποιων συγκεκριμένων παραγράφων, πράγμα που μας οδηγεί σε συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται ουσιαστική διαφωνία για το περιεχόμενο του Π.Δ. αλλά με το συνολικό εγχείρημα!
Ερωτήματα όπως γιατί να οπλοφορούν οι φρουροί, γιατί χρησιμοποιήθηκε η λέξη "υπηρεσία", για τα επισκεπτήρια κρατουμένων, κ.α. προκαλούν ταυτόχρονα μειδίαμα, αλλά και απορία για το επίπεδο γνώσης αντικειμένου των εν λόγω διευθυντών, καθώς αυτές οι διατάξεις ισχύουν άλλες από το 1991 (Π.Δ. 141/91 μεταγωγές, νοσοκομεία), άλλες από το 1999 (Ν.2721/99, ιδρυτικός νόμος της Υπηρεσίας και άλλες μεταγενέστερα (Κ.Υ.Α. 196439, Ν.3388/05, κ.α.)
Η ως τώρα στάση ευθύνης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μας βεβαιώνει ότι οι προσπάθειες μηδενισμού του έργου της επιτροπής και των συμμετεχόντων σ' αυτήν αλλά και της προσωπικής βούλησης του ιδίου του Υπουργού, δεν θα βρουν αποδέκτες και υποστηρικτές.


ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το απερχόμενο αλλά και το νυν διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, το σύνολο των αντιπροσώπων στο Πανελλαδικό Συνέδριο και όλες οι διοικήσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ την απαξιωτική συμπεριφορά ολίγων διευθυντών καταστημάτων κράτησης,

ΣΤΗΛΙΤΕΥΟΥΝ την απόπειρα εκφοβισμού της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι τάχα ο κανονισμός λειτουργίας θα επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων κράτησης

ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ

¼τι ο κανονισμός λειτουργίας είναι ένα μεγάλο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, για μια Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης σύγχρονη, οργανωμένη και αποτελεσματική.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να γίνουν δεκτά πισωγυρίσματα ή περιορισμένη εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας.
Σε μια μεγάλη προσπάθεια τόσο η πολιτική ηγεσία, δια των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων και της συσταθείσας επιτροπής, όσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο, από μεμονωμένες και άναρθρες φωνές.


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23621 15 Mile Rd #C104, Clinton MI, 48035, New York, USA

  • Email: support@spectrum.com
  • Phone: +88(0)0 234456
  • Fax: +88 (0) 000033454