ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κοινό ψήφισμα των φορέων δικαιούχων του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία: «ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ».

ΘΕΜΑ: Κοινό ψήφισμα των φορέων δικαιούχων του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία: «ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ».


Κύριε Υπουργέ,

Κατά την συνάντησή σας την 24/03/2005 με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Υπαλλήλων Κ.Υ.Υπ.Δικ., οι οποίοι εκπροσωπούσαν και τους λοιπούς φορείς των εργαζομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων σχετικά με τις οφειλές του παραπάνω λογαριασμού. Η άποψή μας είναι ότι η από εσάς αναγνωριζόμενη οφειλή καταβολής αναδρομικών ποσών από το λογαριασμό:
1) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΑΙΤΗΤΗ και
2) Η ροή εσόδων του λογαριασμού επιτρέπει τόσο την αύξηση του διανεμόμενου ποσού όσο και την τμηματική καταβολή αναδρομικών ποσών.
Κατόπιν τούτων, εμείς οι εκπρόσωποι των φορέων των εργαζομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε κοινή συνάντησή μας, σήμερα 31/03/2005, αποφασίσαμε να κάνουμε αποδεκτή την πρότασή σας, όπως αυτή διατυπώθηκε την 24/03/2005 και αφορούσε την υπογραφή ΚΥΑ την 5/5/05 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ από 01/03/2005, κατά 70,00 euro μηνιαία μεικτά.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, σε περίπτωση υποχρέωσης καταβολής αναδρομικών ποσών, από το λογαριασμό, μετά από δικαστικές αποφάσεις, συναινούμε για την καταβολή τους τμηματικά και όποτε υπάρχει η σχετική δυνατότητα από τα υπόλοιπα του λογαριασμού.


Αθήνα, 31/03/2005
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Χ. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗΣ - Πρόεδρος Ο.Δ.Υ.Ε.
Α. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - Πρόεδρος Ο.Σ.Υ.Ε.
Γ. ΚΩΣΤΙΚΑΣ - Πρόεδρος Π.Ο.Υ.Ε.Φ.
Δ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ - Πρόεδρος Σ.Υ.Κ.Υ.ΥΠ.ΔΙΚ.
Ε. ΛΟΥΚΟΥ - Πρόεδρος Σ.Υ.ΑΜ.ΥΠΟΘ.

23621 15 Mile Rd #C104, Clinton MI, 48035, New York, USA

  • Email: support@spectrum.com
  • Phone: +88(0)0 234456
  • Fax: +88 (0) 000033454