ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2018

Ανακοίνωση–ενημέρωση σχετικά με τον προϋπολογισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την κάλυψη αναγκών (οχήματα, ιματισμό κ.α.) της Υπηρεσίας μας. (Αρ. Πρωτ. 005)

Loading...

 

Loading...

23621 15 Mile Rd #C104, Clinton MI, 48035, New York, USA

  • Email: support@spectrum.com
  • Phone: +88(0)0 234456
  • Fax: +88 (0) 000033454