Διοικητικό Συμβούλιο

     

Πρόεδρος:

           

Ιωάννης Αναγνώστου

 

    

     
      Αντιπρόεδρος:             Γεώργιος Στιβακτάκης
   
     
      Γενικός Γραμματέας:             Βασίλειος Αλεξόπουλος
   
     
      Οργανωτικός Γραμματέας:             Δημήτριος Δημητρόπουλος
   
     
      Ταμίας:             Σωτήριος Βάγιας
    
     
      Ταμίας β΄:             Εμμανουήλ Κούκιας
   
     
      Δημοσίων Σχέσεων:             Γεώργιος Βάλαρης    
     
      Μέλος:             Παναγιώτης Δρούζιας
   
     
      Μέλος:             Γεώργιος Κωστίκας    
     
      Μέλος:             Χρήστος Τερζής    
     
      Μέλος:             Κωνσταντίνος Παληοκαρύτης
   
     

23621 15 Mile Rd #C104, Clinton MI, 48035, New York, USA

  • Email: support@spectrum.com
  • Phone: +88(0)0 234456
  • Fax: +88 (0) 000033454