close
15 Ιαν 2004 210
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Χαλκίδα 14/01/2004
Αρ. Πρωτ.: 7
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΙΝΑ 7-9
(Εμπορικό Κέντρο FORUM)
Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ: 2221062982
FAX: 2221062982
Website: www.poyef.gr
ΠΡΟΣ: Κύριο Υφυπουργό Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
ΚΟΙΝΟΠ: Διεύθυνση εκλογών


ΘΕΜΑ: Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους Εξωτερικούς Φρουρούς για τις επικείμενες εκλογές της 07/03/2004.


Κύριε Υπουργέ,

Μεταφέρουμε τις θερμότερες ευχές μας των σωματείων και φυσικών μελών μας και σας γνωρίζουμε ότι ήδη έχουμε απευθυνθεί στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, περί του ζητήματος της εκλογικής αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί και στους Εξωτερικούς Φρουρούς των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές στις 13-20/10/02 που πραγματοποιήθηκαν ανά την επικράτεια, με την υπ' αριθμό πρωτ. 38438/ 20-09-2002 κοινή υπουργική απόφαση συγκροτήθηκαν ειδικά εκλογικά συνεργεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή, διενέργεια και διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. Στην ίδια ως άνω απόφαση ορίσθηκαν οι δικαιούμενοι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης που έκαστος των δικαιουμένων θα λάβει και ο τρόπος καταβολής αυτού.

Ως αιτιολογική βάση της χορήγησης της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης αναφέρεται στο σώμα της εν λόγω ΚΥΑ " η φύση και ο όγκος των εργασιών που δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν μέσα σε κανονικό ωράριο εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη απασχόλησης τους πέρα από το ωράριο αυτό, κατά τις εξαιρέσιμες μέρες και ώρες".

Πλην όμως, με έκπληξη και έντονη δυσαρέσκεια διαπιστώσαμε, ότι η δίκαια καταβαλλόμενη αυτή αποζημίωση, δεν χορηγείται στους Εξωτερικούς Φρουρούς, φυσικά μέλη της ομοσπονδίας μας παρότι και αυτοί, όπως ακριβώς οι συνάδελφοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κατά τις ημέρες των εκλογών βρίσκονταν στην ίδια υπηρεσιακή ετοιμότητα, παρέχοντας εργασία και πέρα του ωραρίου τους (εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες) για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και της ιδιαίτερης επιφυλακής, στους χώρους των Καταστημάτων Κράτησης ανά την επικράτεια.

Η διάκριση αυτή, μεταξύ υπαλλήλων που εργάζονται στους ίδιους εργασιακούς χώρους, κάτω από τις ίδιες εξαιρετικές συνθήκες υπηρεσιακής ετοιμότητας κατά την διάρκεια των εκλογών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της προαναφερόμενης ΚΥΑ, επιτείνει το αίσθημα διάκρισης και αδικίας σε βάρος μας, έναντι των συναδέλφων σωφρονιστικών υπαλλήλων και δημιουργεί αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση που δεν συγχωρείται από αντικειμενικούς λόγους, παραβιάζοντας ευθέως συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές - ισότητας άρθρο 4 παρ. 1, ισότητας αμοιβής εργασίας άρθρο 22 παρ. 1, του Συντάγματος.

Δυστυχώς, η αδικία που συντελέσθηκε σε βάρος μας στις Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές στις 13/10/02 και 20/10/02, παρά την αδιαμφισβήτητη συμμετοχή των Εξωτερικών Φρουρών για την αντιμετώπιση των πρόσθετων εργασιών, εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της Χώρας, όπως ακριβώς και από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, αναγκάζοντας μας να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη ( αγωγή ΓΑΚ 45217/2003, ΑΚΔ 15154/2003 ΜΔΑ ).

Ελπίζουμε ότι οι συνεχείς προφορικές διαβεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, περί συμπεριλήψεως μας στην αναμενόμενη Κ.Υ.Α. για καταβολή ποσού εκλογικής αποζημίωσης, δεν θα μείνει και πάλι ''κενό γράμμα''.

Η με αρ. πρωτ. 44898 από 26/03/03 έγγραφη απάντηση του Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στις διαμαρτυρίες μας, αποτελεί για εμάς την πιο φερέγγυα δέσμευση για την αποφυγή του ίδιου "λάθους" για δεύτερη φορά.

Παρακαλούμε, για τις άμεσες ενέργειες σας, ώστε οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις να μην αποβούν σε βάρος των δίκαιων εργασιακών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων.


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ