close
21 Μαρ 2008 22
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Χαλκίδα 20/03/2008
Αρ. Πρωτ.: 96
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΙΝΑ 7-9
(Εμπορικό Κέντρο FORUM)
Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ: 2221062982
FAX: 2221062985
website: www.poyef.gr
e-mail: ds@poyef.gr
ΠΡΟΣ:
  • κ. Γ.Γ. Υπ. Δικαιοσύνης
  • κ. Ε.Γ. Υπ. Δικαιοσύνης
  • Γ. Δ/νση Σωφρ. Πολιτικής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  • Δ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.
  • κ. Δ/ντη Κορυδαλλού
  • Πρ. ένωση Κορυδαλλού

 

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στο συγκρότημα Κορυδαλλού. Προτάσεις μας, σχετικά με την φρούρηση στα νοσοκομεία.

 

Κύριε Γενικέ,

Επανερχόμαστε στο από τις 20/02/2008 με αρ. πρ. 53 έγγραφο μας, σχετικά με την εξαντλητική εργασία του προσωπικού της Φρουράς Κορυδαλλού.
Οι συνάδελφοι εργάζονται συνεχόμενα χωρίς «ρεπό» μήνες, καθώς η Υπηρεσία αφενός αδυνατεί να τους τα χορηγήσει αλλά και αφετέρου να τους τα αποζημιώσει. Επίσης, δεν χορηγούνται κανονικές ή άλλες άδειες, με συνέπεια την απόλυτη φυσική και ψυχική εξάντληση του προσωπικού. Σε πολλές περιπτώσεις δε η λειψανδρία είναι τέτοια που μένουν αφύλακτες ακόμα και σκοπιές, φυσικά για τα προβλεπόμενα περίπολα, ούτε λόγος να γίνεται.
Το ουσιώδες πρόβλημα στον Κορυδαλλό, ο αστάθμητος παράγοντας ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτή την τραγική κατάσταση είναι ένας, η φρούρηση κρατουμένων στα νοσοκομεία. Για κάθε φρούρηση ενός και μόνο κρατουμένου σε νοσοκομείο απαιτούνται το ελάχιστο δέκα (10) άτομα για κάθε ημέρα φρούρησης (συμπεριλαμβανομένων των ημερησίων αναπαύσεων). Οι φρουρήσεις στα νοσοκομεία στον Κορυδαλλό, σπανίως είναι λιγότερες από τις δεκατέσσερις (14), ταυτόχρονα, άρα απαιτούνται τουλάχιστον εκατό σαράντα (140) υπάλληλοι αν συνυπολογίσουμε και τις είκοσι τέσσερις (24) υπηρεσίες του καταστήματος κράτησης που απαιτούν, τότε οι ανάγκες που διαμορφώνονται σε καθημερινή βάση απαιτούν διακόσιους ογδόντα (280) υπαλλήλους, χωρίς να υπολογίζονται οι κανονικές και άλλες άδειες.
Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν τις προτάσεις μας. Συγκεκριμένα:
1. 'Aμεση επιστροφή μέρους (εκτός αυτών που έχουν σοβαρά οικογενειακά προβλήματα) των παρανόμως αποσπασμένων Εξ. Φρουρών σε άλλες υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες των αποσπάσεων έχουν λήξει, πολλές από τις οποίες εδώ και χρόνια !!! παρ¢ όλα αυτά υπάλληλοι παραμένουν παρανόμως αποσπασμένοι (Ν. 3528/08), ενώ την ίδια στιγμή οι συνάδελφοι τους στην Φρουρά Κορυδαλλού παραμένουν εκτεθειμένοι.
2. Καταβολή της νόμιμης και υποχρεωτικής αποζημίωσης σε όσους Εξ Φρουρούς εργάζονται τις ημέρες ανάπαυσης, ώστε να δοθεί ένα κίνητρο εργασίας στους συναδέλφους, αλλά και να τερματιστεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση που τους θέλει να εργάζονται και να μην πληρώνονται.
3. Να εκδοθεί εγκύκλιος της Υπηρεσίας, ώστε τερματιστεί ή να περιοριστεί δραματικά, η μεταγωγή νοσηλευόμενων κρατουμένων από τα καταστήματα κράτησης της επαρχίας στα νοσοκομεία της Αθήνας. Σήμερα οι μισές και πλέον φρουρήσεις στα νοσοκομεία είναι κρατούμενοι που μετάγονται από Κ.Κ. της επαρχίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι κρατούμενοι αυτοί θα έπρεπε να μετάγονται μόνο στις περιπτώσεις που τα τοπικά νοσοκομεία, δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, οι συνήθεις περιπτώσεις των μεταγόμενων κρατουμένων αφορούν ασθένειες ή ατυχήματα που σαφέστατα μπορούν να αντιμετωπιστούν στα κατά τόπους νοσοκομεία.
4. Είναι γνωστό ότι οι αντοχές της Φρουράς σε σχέση με τα νοσοκομεία, είναι η φρούρηση οκτώ ασθενών, ταυτόχρονα. Συνεπώς, δεν πρέπει να προγραμματίζονται πέρα των οκτώ (8) τακτικών (προγραμματισμένων) νοσοκομείων την ίδια ημερομηνία. 'Eτσι, όταν θα εισάγονται και έκτακτα (από την επαρχία) νοσοκομεία, θα μπορεί η κατάσταση να αντιμετωπιστεί. Φρονούμε ότι πρέπει οι διευθυντές του συγκροτήματος Κορυδαλλού να συνεργάζονται στον προγραμματισμό των νοσοκομείων με τον διευθυντή της Δικαστικής Φυλακής και την διοίκηση της Φρουράς.
5. Να κατασκευαστούν ειδικοί θάλαμοι για την νοσηλεία γυναικών, τόσο εντός του νοσοκομείου κρατουμένων όσο και στο ψυχιατρείο, έτσι θα περιοριστεί ο αριθμός των νοσηλευμένων γυναικών στα νοσοκομεία της περιοχής (ειδικά τα ψυχιατρικά νοσήματα, τα οποία απαιτούν και πολλές ημέρες νοσηλείας).
6. Να εξεταστεί (και να παγιωθεί) η μέθοδος αποκέντρωσης των νοσοκομείων η οποία είχε εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Δηλαδή στην περίπτωση που τα νοσοκομεία του Κορυδαλλού υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο αριθμό π.χ. 12, κάποιοι ασθενείς κρατούμενοι να μετάγονται σε νοσοκομεία της επαρχίας (με εισαγγελική εντολή εν ανάγκη ή του Κ.Ε.Μ.) όπως στην Αυλώνα, Θήβα, Χαλκίδα, Ναύπλιο, Κόρινθο, κ.α. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των κατά τόπων Φρουρών, ώστε να προετοιμάζονται αναλόγως.
7. Να εκδοθεί εγκύκλιος/αίτημα από την διεύθυνση προσωπικού προς τις Υπηρεσίες Εξωτερικής Φρούρησης Κ.Κ. και να διαπιστωθεί ποιοι υπάλληλοι επιθυμούν να αποσπαστούν με αποζημίωση για σαράντα ημέρες (η επιλογή των σαράντα ημερών δεν είναι τυχαία, είναι το ανώτατο χρονικό όριο οικονομικής αποζημίωσης ενός αποσπασμένου υπαλλήλου) στην Υπηρεσία Κορυδαλλού. Με αυτό τον τρόπο θα σχηματιστεί μια ομάδα εξωτερικών φρουρών, οι οποίοι σε περιπτώσεις ανάγκης θα μπορούν να μεταβούν άμεσα στην Υπηρεσία Κορυδαλλού.
8. Να τοποθετηθούν όλοι οι νεοδιορισμένοι συνάδελφοι, που προβλέπονται για την επάνδρωση των νέων Κ.Κ. (Γρεβενά) στον Κορυδαλλό. Με αυτό τον τρόπο και την πρακτική τους εκπαίδευση θα πραγματοποιήσουν και θα ενισχύσουν σημαντικά την Υπηρεσία Κορυδαλλού.
9. Στην επόμενη προκήρυξη πρόσληψης να ενισχυθεί σημαντικά ο Κορυδαλλός, με τουλάχιστον εξήντα (60) υπαλλήλους.

Κύριε Γενικέ,

Σκοπός, της παρούσης αλληλογραφίας, είναι να αποφύγουμε ως συνδικαλιστική κίνηση την άκρατη κριτική, αλλά να καταθέσουμε τις απόλυτα εφαρμόσιμες προτάσεις μας. Πραγματικά, ευελπιστούμε στην άμεση δραστηριοποίησης σας.


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ