close
23 Ιαν 2007 55
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Χαλκίδα 22/01/2007
Αρ. Πρωτ.: 37
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΙΝΑ 7-9
(Εμπορικό Κέντρο FORUM)
Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ: 2221062982
FAX: 2221062985
website: www.poyef.gr
e-mail: ds@poyef.gr
ΠΡΟΣ:
 • κ. Υπουργό Υγείας.
 • κ. Γεν. Διευθύντριας Υγείας.
 • Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 • Γρ. κ. Υπουργού Δικαιοσύνης.
 • Γρ. κ. Γεν. Γραμ. Δικαιοσύνης.
 • Γρ. κ. Ειδ. Γραμ. Δικαιοσύνης.
 • Γεν. Διεύθ. Σωφρονιστικής Πολιτικής.
 • Διεύθ. Εξωτ. Φρούρησης Κ. Κ.
 • Πρωτ. ενώσεις.
 • Ιστοσελίδα & περιοδικό Ομοσπονδίας.


ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση ειδικών χώρων νοσηλείας στα νοσηλευτικά ιδρύματα, για ασθενείς κρατουμένους.


Κύριε Υπουργέ,

Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά, με έγγραφο μας, αναφορικά με την έλλειψη ειδικών θαλάμων ασθενών κρατουμένων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Σας τονίζουμε και πάλι ότι οι συνθήκες φρούρησης κρατουμένων στα νοσοκομεία, από άποψη ασφαλείας, είναι σε απαράδεκτη και εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση.
Οι ειδικές συνθήκες φρούρησης ασθενών κρατουμένων φυλακών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και η ανάγκη εξοικονόμησης έμψυχου υλικού για την φρούρηση τους, οδήγησαν την πολιτεία στην έκδοση από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας, της υπ' αρ. πρωτ. Υ4β/6868/Φ14/24-09-01 υπουργικής απόφασης για την "διαμόρφωση κατάλληλων χώρων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και την ασφαλή φύλαξη των κρατουμένων που νοσηλεύονται σ' αυτά".
Σκοπός της άνω υπ. Απόφασης είναι να παρέχονται ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας στους κρατούμενους, να μην επιβαρύνεται η ψυχολογία των άλλων νοσηλευομένων πολιτών από την κοινή νοσηλεία τους με τους κρατούμενους και η διευκόλυνση του έργου του νοσηλευτικού προσωπικού και των εξωτερικών φρουρών.
Δυστυχώς, στα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα είτε δεν έχουν δημιουργηθεί κατάλληλοι χώροι φρούρησης, είτε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα:
α) επικίνδυνοι κρατούμενοι να νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους μαζί με άλλους ασθενείς ή ακόμα και σε ράντζα (!). Υπάρχει δηλαδή, άμεσος κίνδυνος να επαναληφθούν και στο μέλλον δυσάρεστα περιστατικά απόδρασης κρατουμένων ή βιαιοπραγίας και ομηρίας εναντίον προσωπικού και πολιτών, με απρόβλεπτες συνέπειες,
β) δημιουργούνται συχνότατα αντιδικίες μεταξύ των ασθενών στους κοινούς θαλάμους, καθώς αισθάνονται άβολα λόγω των ένοπλων φρουρών και των ειδικών συνθηκών που επιβάλει η φρούρηση κρατουμένου,
γ) είναι αδύνατον να ελεγχθεί η κατάσταση στις ώρες επισκεπτηρίου, όπου οι κοινοί θάλαμοι κατακλύζονται από αγνώστους, ενώ και οι επισκέπτες για τους κρατούμενους δεν μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά,
δ) παραβιάζονται τα δικαιώματα των κρατουμένων, καθώς αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν παρατηρηθεί και αντιδικίες ή ανταλλαγή ύβρεων μεταξύ πολιτών και κρατουμένων,
ε) σημειώνεται κατασπατάληση του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας, καθώς για κάθε κρατούμενο σε κοινό θάλαμο απαιτούνται δύο φρουροί ανά βάρδια (δηλαδή έξι φρουροί ημερησίως), ενώ σε ειδικό θάλαμο μπορούν να φρουρούνται με το ίδιο προσωπικό μέχρι και τρεις κρατούμενοι! δηλαδή αν υπήρχαν ειδικοί θάλαμοι θα σημειωνόταν μείωση του προσωπικού φρούρησης κατά 66%! Χαρακτηριστικά σας γνωρίζουμε ότι αυτό το διάστημα στην Φρουρά Κορυδαλλού φρουρούνται 12 κρατούμενοι (όλοι ξεχωριστά και οι περισσότεροι σε κοινούς θαλάμους) και απαιτούνται για την φρούρηση τους 72 Φρουροί ημερησίως. Αν οι δώδεκα κρατούμενοι ήταν σε έξι θαλάμους (των δύο κλινών) θα απαιτούνταν 36 Φρουροί, δηλαδή 50% λιγότεροι, ή αν ήταν σε τέσσερις θαλάμους (των τριών κλινών) θα απαιτούνταν μόλις 24 Φρουροί, 66% λιγότεροι.
Συμπερασματικά, έχοντας απόλυτη γνώση και αντίληψη της κατάστασης που σήμερα επικρατεί κατά την φρούρηση κρατουμένων σε κοινούς θαλάμους, σας επισημαίνουμε ευθαρσώς και με ειλικρίνεια ότι "είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε νεκρούς είτε συναδέλφους είτε πολίτες, υπό αυτές τις συνθήκες όσο καλά εκπαιδευμένος ή προετοιμασμένος και να είναι ένας Εξωτερικός Φρουρός, είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να ελέγξει ή να αντιμετωπίσει μια οργανωμένη απόπειρα απόδρασης ή επίθεσης"!

Κύριε Υπουργέ,

Είμαστε γνώστες της κοινής σας προσπάθειας με τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, για την δημιουργία ειδικών θαλάμων, όπως αυτή εκδηλώθηκε και με το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας, δ/νση ανάπτυξης μονάδων υγείας (τμήμα β) στις 22/05/2006 με αριθ. πρωτ. Υ4β/Γ.Π.32970/Φ14. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε, ότι μετά λύπης μας, παρόλο το αυστηρό ύφος του εγγράφους οκτώ μήνες μετά η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί καθόλου.
Εύλογα λοιπόν, αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν για ένα ζήτημα που διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον και η ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, που τόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανησυχία, που εν τέλει η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έδωσαν εντολή στο σύνολο των νοσοκομείων να συμμορφωθούν με τις κείμενες διατάξεις, να μην έχει αλλάξει το παραμικρό!
Η Ομοσπονδία μας, σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες ενώσεις της, πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσαν μία κατάσταση, από την οποία προκύπτει ποια νοσηλευτικά ιδρύματα δεν διαθέτουν ειδικούς θαλάμους και ποια δεν πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται, με την ΥΣΒ/ 6868/Φ14/24-09-2001, απόφαση του Υπουργού Υγείας. Σας την κοινοποιούμε, ώστε να λάβετε γνώση και με την ελπίδα ότι θα προβείτε σε όλες εκείνες τις επιβαλλόμενες ενέργειες.
Κινήσεις εντυπωσιασμού για θέματα που αφορούν την ασφάλεια αλλά και την υγεία δεν επιτρέπονται. Η ομοσπονδία μας υποδεικνύει τον δρόμο της δυναμικής διαμαρτυρίας και της, με όλους τους τρόπους, καταγγελίας της αντιμετώπισης αυτής. Μετά την παρέλευση ενός περίπου έτους, συνεχών οχλήσεων μας προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, αισθανόμαστε πλέον υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και κυρίως το κοινωνικό σύνολο, για τους κινδύνους που διατρέχει.

Κύριε Υπουργέ,

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας στο νόμιμο, λογικό και προς το συμφέρον όλων μας αυτό αίτημα και σας διαβεβαιώνουμε ότι η ομοσπονδία και εμείς προσωπικά είμαστε στην διάθεση σας, για την καλύτερη δυνατή συνεργασία μας.


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ