close
25 Μαρ 2004 205
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Χαλκίδα 24/03/2004
Αρ. Πρωτ.: 48
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΙΝΑ 7-9
(Εμπορικό Κέντρο FORUM)
Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ: 2221062982
FAX: 2221062982
Website: www.poyef.gr
ΠΡΟΣ: Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης


ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σε θέματα Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης και αίτηση συνάντησης με τον κύριο Υπουργό.


Κύριε Υπουργέ,

Στο μικρό χρονικό διάστημα ύπαρξης της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρουράς Κ.Κ. και στο πολύ μικρότερο χρόνο ύπαρξης της Π.Ο.Υ.Ε.Φ., έχουν εντοπιστεί μεγάλα προβλήματα, λάθη, παραλήψεις και κενά τόσο κατά την οργάνωση και την λειτουργία της υπηρεσίας όσο και σ' άλλα επιμέρους θέματα. Η Ομοσπονδία μας έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο πανελλαδικά συνέδρια και έχει καταγράψει και επισημάνει τα ακόλουθα προβλήματα:

1. 'Eντονη έλλειψη προσωπικού (2900 οργανικές θέσεις μόλις 1250 υπάλληλοι. ποσοστό κάλυψης 43%).
Το πρόβλημα αυτό έχει δημιουργήσει εξαιρετικά δυσχερείς καταστάσεις στο σύνολο των καταστημάτων κράτησης ανά την Ελλάδα βάζοντας σε τεράστιο κίνδυνο τόσο την ασφάλεια του ιδίου του καταστήματος (έχει παρατηρηθεί να επανδρώνονται λιγότερες από τις απαιτούμενες υπηρεσίες, ειδικά σε φυλακές εντός αστικών κέντρων, διακυβεύοντας την ασφάλεια λόγω της έλλειψης προσωπικού) όσο και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σ' όλες τις υπηρεσίες οι Εξωτερικοί Φρουροί εργάζονται υπερωριακά, ώστε να καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες του καταστήματος. Επιπλέον, λόγω της έλλειψης προσωπικού η ΕΛ.ΑΣ. είναι υποχρεωμένη να συνδράμει κατά την εκτέλεση των μεταγωγών (Ν.3038/02), ενώ σ' αρκετές περιπτώσεις οι μεταγωγές εκτελούνται, αποκλειστικά από αστυνομικούς.

2. Θέσπιση κανονισμού λειτουργίας Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.
Τον Μάρτιο του 2001 συγκροτήθηκε επιτροπή, αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες και από συνδικαλιστές, για την θέσπιση κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας μας. Η επιτροπή κατέληξε μετά από έξι μήνες σε πόρισμα το οποίο ρυθμίζει με ακρίβεια όλες τις παραμέτρους της υπηρεσιακής κατάστασης των Εξ. Φρουρών και το παρέδωσε στην τότε πολιτική ηγεσία. Είναι αξιοσημείωτο ότι η επιτροπή στο μεγαλύτερο μέρος του πορίσματος έχει ομοφωνήσει. Στη συνέχεια, μετά από δύο χρόνια (!) και αφού συγκροτήθηκε η Ομοσπονδία μας, η τότε πολιτική ηγεσία, συμπεριέλαβε τις νομοθετικές ρυθμίσεις του κανονισμού στο σχέδιο νόμου "μονάδες μέριμνας νέων" το οποίο όμως δεν ψηφίστηκε λόγω διάλυσης της βουλής. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή αρκεί η πολιτική σας βούληση ώστε να θεσπιστεί ο κανονισμός λειτουργίας.

3. Παραμονή ΕΛ.ΑΣ. - Μεταγωγές.
Αλληλένδετα με τα παραπάνω προβλήματα είναι η ιεραρχία και άσκηση διοίκησης στις Υπηρεσίες Εξωτερικής Φρούρησης, καθώς λόγω έλλειψης βαθμούχων από τους Εξωτερικούς Φρουρούς καθήκοντα διοίκησης ασκούν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.(Ν.2721/99 & Ν.3038/02). Είναι προφανές ότι η παραμονή της ΕΛ.ΑΣ. σε επίπεδο διοίκησης (ενενήντα αξιωματικοί) αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο (εξάλλου στις νομοθετικές ρυθμίσεις του κανονισμού προβλέπεται η θέσπιση ιεραρχίας από Εξωτερικούς Φρουρούς και η σταδιακή αποχώρηση της ΕΛ.ΑΣ.)
Παράλληλα, λόγω έλλειψης προσωπικού της υπηρεσίας μας στις μεταγωγές κρατουμένων συνδράμει η ΕΛ.ΑΣ. ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εκτελούνται αποκλειστικά από αυτήν. Η παραμονή της ΕΛ.ΑΣ. τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε συνδρομή στις μεταγωγές, λήγει τον Ιούνιο του 2004, είναι προφανές ότι η παράταση είναι αναγκαία.

4. Υπηρεσιακά συμβούλια Εξωτερικών Φρουρών.
Χαρακτηριστικό της προχειρότητας που αντιμετωπίζονται οι συνάδελφοι μας είναι ότι δεν υφίσταται ακόμα, υπηρεσιακό συμβούλιο αρμόδιο για θέματα εξωτερικών φρουρών. Με μία απλοποιημένη πρακτική τα θέματα των Εξωτερικών Φρουρών παραπέμπονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο των σωφρονιστικών υπαλλήλων, γεγονός που πέρα από παράνομο είναι και ανήθικο, καθώς οι εξωτερικοί φρουροί δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ως αιρετά μέλη. Από συγκρότηση της Ομοσπονδίας μας, επισημάνθηκε η ανάγκη για συμμετοχή, στο υπάρχον υπηρεσιακό συμβούλιο δύο Εξωτερικών Φρουρών ως αιρετά μέλη. Το παραπάνω, τελικώς συμπεριλήφθηκε στις νομοθετικές ρυθμίσεις του κανονισμού, που όμως προαναφέραμε δεν κατέστη δυνατόν να θεσπιστούν.

5. Προμήθεια υπηρεσιακού οπλισμού (πιστόλια USP).
Οι Εξωτερικοί Φρουροί έχουν την ευχέρεια, δυνάμει του άρθρου 50, Ν.2721/99 (ΦΕΚ112/03-06-99) στο προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς ευρεία δυνατότητα χρήσης του οπλισμού που φέρουν.
'Oπως επίσης είναι γεγονός, η όλως ιδιάζουσα φύση του επαγγέλματος μας, μας έχει πολλές φορές αναγκάσει να χρησιμοποιήσουμε συχνά τον οπλισμό μας (κυρίως αποτρεπτικά π.χ. σε απόπειρες απόδρασης, ρίψεις ναρκωτικών ουσιών, κ.α.) για την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την νομοθεσία, για τις όποιες περιπτώσεις αυτή ορίζει, αλλά και για την αυτοπροστασία μας. Επίσης όμως είναι γεγονός, ότι ο ατομικός οπλισμός που μας έχει παραχωρηθεί (!) από την ΕΛ.ΑΣ., για την προστασία τις ίδιας μας της ζωής και της ευταξίας εντός και εκτός των Καταστημάτων Κράτησης, χρονολογούνται μεταξύ των ετών 1911, 1914 και 1935. Είναι περιττό να επισημανθεί, ότι οποιαδήποτε χρήση της μουσειακής μόνο αξίας του αυτού οπλισμού ''εξασφαλίζει'' μόνο ανησυχία και φόβο σε περίπτωση χρήσης του. Δυστυχώς, ο διαγωνισμός για την προμήθεια 34.000 πιστολιών USP της ΕΛ.ΑΣ. υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2003 και έχει ως καταληκτική παράδοση το τέλος του 2005 (περίπου 2 χρόνια), ενώ ο διαγωνισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης για 1350 πιστόλια USP, ακόμα δεν έχει υπογραφεί (λόγω έλλειψης πιστώσεως) !

6. Δικαίωμα αγοράς ατομικού οπλισμού.
Βάσει των ανωτέρω και όσων ακόμα πρόθυμα μπορούμε προφορικά να σας αναπτύξουμε, προστατεύοντας το κύρος του Υπουργείου και του θεσμού από περαιτέρω γραπτή αναφορά, επανερχόμαστε για πολλοστή δυστυχώς φορά στο αυτονόητο και σύννομο αίτημα μας για νομοθετική ρύθμιση (τροποποίηση του Ν 2721/99 αρ. 50), περί δυνατότητας αγοράς, νόμιμης κατοχής, και χρήσης ατομικού οπλισμού. Σας γνωρίζουμε, ότι το εν λόγω αίτημα τυγχάνει της αποδοχής από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Εξάλλου και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία, αποδέχτηκε το αίτημα περί αγοράς και κατοχής ιδιωτικού οπλισμού, πλην όμως επιχείρησε να το ρυθμίσει με Κ.Υ.Α. Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αλλά ενώ ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης υπέγραψε η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως το απέρριψε, προκρίνοντας την αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης.

7. Εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών.
Η διοίκηση της Ομοσπονδίας, στα πλαίσια της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των Εξωτερικών Φρουρών, κατέβαλε συνεχείς προσπάθειες και αγώνες, για την εγκατάσταση κλιματιστικών στις σκοπιές και στους χώρους συγκέντρωσης προσωπικού των Υπηρεσιών Εξωτερικής Φρούρησης. Παρ' όλο που έχει υπογραφεί εξουσιοδοτική πράξη προς την Θέμις κατασκευαστική για την μετεγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών από το μέγαρο του ελεγκτικού συνεδρίου, στις κατά τόπους φρουρές αυτό ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

8. Μετεκπαίδευση Εξωτερικών Φρουρών.
Είναι από τις λίγες φορές, που συνδικαλιστικοί φορείς επιδιώκουν και πιέζουν την ηγεσία για να υπάρχει συνεχή μετεκπαίδευση, αυτό είναι ενδεικτικό της υψηλής αίσθησης του καθήκοντος που διακρίνει τους συναδέλφους μας. Αν και σύμφωνα με το Π.Δ. 265/99 πρέπει ανά δύο έτη να πραγματοποιείται επιμόρφωση του προσωπικού, διανύουμε ήδη το τρίτο έτος από την τελευταία μετεκπαίδευση. Συνεπώς, οι Εξωτερικοί Φρουροί έχουν να πραγματοποιήσουν βολές με όπλα περίπου τρία χρόνια (άλλος ένας λόγος που καθιστά το δικαίωμα αγοράς ιδιωτικού ατομικού όπλου, αναγκαιότητα).

Κύριε Υπουργέ,

Είναι πλέον ολοφάνερο ότι η έκταση των προβλημάτων, αποτελεί τροχοπέδη για την εξέλιξη και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μας και κατ' επέκταση των καταστημάτων κράτησης. Η επίλυση των παραπάνω ζητημάτων επιβάλουν, τον άμεσο προγραμματισμό συνάντησης μας.


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ