Δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών Δ.Π.Κ. (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) για τους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρουράς έως τις 31/12/2019, χωρίς την επιβολή προστίμου (Αρ. Πρωτ. 302)

23621 15 Mile Rd #C104, Clinton MI, 48035, New York, USA

  • Email: support@spectrum.com
  • Phone: +88(0)0 234456
  • Fax: +88 (0) 000033454