Κοινοποίηση αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς για την εργασία πέραν του πενθημέρου και την απογευματινή υπερωριακή εργασία για το 2021 καθώς και την νυχτερινή απασχόληση εργασίμων και εξαιρεσίμων ημερών και Κυριακών από 01/01/2021

 

 

 

23621 15 Mile Rd #C104, Clinton MI, 48035, New York, USA

  • Email: support@spectrum.com
  • Phone: +88(0)0 234456
  • Fax: +88 (0) 000033454