Κοινοποίηση αποφάσεων που αφορούν το προσωπικό της ΥΕΦΚΚ για την εργασία πέραν του πενθημέρου από 01.01.2022 έως 30.06.2022, την απογευματινή υπερωριακή εργασία για το 2022 καθώς και την νυχτερινή απασχόληση εργασίμων και εξαιρεσίμων ημερών και Κυριακών α

23621 15 Mile Rd #C104, Clinton MI, 48035, New York, USA

  • Email: support@spectrum.com
  • Phone: +88(0)0 234456
  • Fax: +88 (0) 000033454