Διοικητικό Συμβούλιο

     

Πρόεδρος:

           

Γεώργιος Κωστίκας

 

    

       
      Αντιπρόεδρος:             Χρήστος Τερζής
   
       
      Γενικός Γραμματέας:             Γεώργιος Στιβακτάκης
   
       
      Οργανωτικός Γραμματέας:             Θεόδωρος Νότης
   
       
      Ταμίας:             Σωτήριος Βάγιας
    
       
      Ταμίας β΄:             Βασίλειος Κεφάλας
   
       
      Δημοσίων Σχέσεων:             Ιωάννης Αναγνώστου
   
       
      Μέλος:             Γεώργιος Βάλαρης
   
       
      Μέλος:             Ελευθέριος Αλεξανδράκης
   
       
      Μέλος:             Νικόλαος Παπαγιάννης
   
       
      Μέλος:             Ιωάννης Λύκος
   
       
     

Πρόεδρος:

           

Αναγνώστου Ιωάννης

 

    

       
      Αντιπρόεδρος:             Στιβακτάκης Γεώργιος
   
       
      Γενικός Γραμματέας:             Αλεξόπουλος Βασίλειος
   
       
      Οργανωτικός Γραμματέας:             Δημητρόπουλος Δημήτριος
   
       
      Ταμίας:             Βάγιας Σωτήριος
    
       
      Ταμίας β΄:             Κούκιας Εμμανουήλ
   
       
      Δημοσίων Σχέσεων:             Βάλαρης Γεώργιος
   
       
      Μέλος:             Δρούζιας Παναγιώτης
   
       
      Μέλος:             Κωστίκας Γεώργιος
   
       
      Μέλος:             Παληοκαρύτης Κωνσταντίνος
   
       
      Μέλος:             Τερζής Χρήστος
   
       
     

Πρόεδρος:

           

Αναγνώστου Ιωάννης

 

    

       
      Αντιπρόεδρος:             Στιβακτάκης Γεώργιος
   
       
      Γενικός Γραμματέας:             Αλεξόπουλος Βασίλειος
   
       
      Οργανωτικός Γραμματέας:             Τοτολίδης Αθανάσιος
   
       
      Ταμίας:             Βάγιας Σωτήριος
    
       
      Ταμίας β΄:             Κοπασάκης Ευτύχιος
   
       
      Δημοσίων Σχέσεων:             Βάλαρης Γεώργιος
   
       
      Μέλος:             Κωστίκας Γεώργιος
   
       
      Π.Ο.Υ.Ε.Φ Μέλος:             Δρούζιας Παναγιώτης
   
       
      Μέλος:             Τερζής Χρήστος
   
       
      Μέλος:             Παληοκαρύτης Κώστας
   
       
     

Πρόεδρος:

           

Αναγνώστου Ιωάννης

 

    

       
      Αντιπρόεδρος:             Παληοκαρύτης Κώστας
   
       
      Γενικός Γραμματέας:             Δημητρόπουλος Δημήτριος
   
       
      Οργανωτικός Γραμματέας:             Δρούζιας Παναγιώτης
   
       
      Ταμίας:             Αλεξόπουλος Βασίλειος
    
       
      Ταμίας β΄:             Στιβακτάκης Γεώργιος
   
       
      Δημοσίων Σχέσεων:             Βάλαρης Γεώργιος
   
       
      Μέλος:             Βάγιας Σωτήριος
   
       
      Μέλος:             Κωστίκας Γεώργιος
   
       
      Μέλος:             Τερζής Χρήστος
   
       
      Μέλος:             Τοτολίδης Αθανάσιος
   
       
     

Πρόεδρος:

           

Ιωάννης Αναγνώστου

 

    

       
      Αντιπρόεδρος:             Σωτήριος Βάγιας
   
       
      Γενικός Γραμματέας:             Δημήτριος Δημητρόπουλος
   
       
      Οργανωτικός Γραμματέας:             Κωνσταντίνος Παληοκαρύτης
   
       
      Ταμίας:             Δημήτριος Ντιρογιάννης
    
       
      Ταμίας β΄:             Βασίλειος Αλεξόπουλος
   
       
      Δημοσίων Σχέσεων:             Γεώργιος Βάλαρης
   
       
      Μέλος:             Γρηγόρης Γκατζιώλης
   
       
      Μέλος:             Παναγιώτης Δρούζιας
   
       
      Μέλος:             Γεώργιος Κωστίκας
   
       
      Μέλος:             Χρήστος Τερζής
   
       
     

Πρόεδρος:

           

Γεώργιος Κωστίκας

 

    

       
      Αντιπρόεδρος:             Χρήστος Τερζής
   
       
      Γενικός Γραμματέας:             Ιωάννης Αναγνώστου
   
       
      Οργανωτικός Γραμματέας:             Βασίλειος Λαζάρου
   
       
      Ταμίας:             Ανδρέας Φυσέκης
    
       
      Ταμίας β΄:             Δημήτριος Δημητρόπουλος
   
       
      Δημοσίων Σχέσεων:             Δημήτριος Ντιρογιάννης
   
       
      Μέλος:             Γεώργιος Κουτσαντώνης
   
       
      Μέλος:             Σωτήριος Βάγιας
   
       
      Μέλος:             Γεώργιος Βάλαρης
   
       
      Μέλος:             Ζαχαρίας Καλομοίρης
   
       
     

Πρόεδρος:

           

Κωστίκας Γεώργιος

 

    

       
      Αντιπρόεδρος:             Χρήστος Τερζής
   
       
      Γενικός Γραμματέας:             Αγγελακούδης Απόστολος
   
       
      Οργανωτικός Γραμματέας:             Στάμου Ειρηναίος
   
       
      Ταμίας:             Φυσέκης Ανδρέας
    
       
      Ταμίας β΄:             Κάμπας Δημήτριος
   
       
      Δημοσίων Σχέσεων:             Αναγνώστου Ιωάννης
   
       
      Μέλος:             Βάγιας Σωτήριος
   
       
      Μέλος:             Τούσιος Αθανάσιος
   
       
      Μέλος:             Κουτσαντώνης Γεώργιος
   
       
      Μέλος:             Καλομοίρης Ζαχαρίας
   
       

Σημείωση: Το διοικητικό συμβούλιο σε συνεδρίαση του, την Πέμπτη 20/03/2008, αποφάσισε την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου, μετά την παραίτηση από την θέση του γενικού γραμματέα του κ. Αγγελακούδη Απόστολου. Κατόπιν αυτού και μέχρι λήξεως της θητείας του παρόντος ΔΣ , θέση γενικού Γραμματέα της ΠΟΥΕΦ κατέχει ο συνάδελφος Αναγνώστου Ιωάννης

     

Πρόεδρος:

           

Κωστίκας Γεώργιος

 

    

       
      Αντιπρόεδρος:             Τερζής Χρήστος
   
       
      Γενικός Γραμματέας:             Αγγελακούδης Απόστολος
   
       
      Οργανωτικός Γραμματέας:             Παληοκαρύτης Κωνσταντίνος
   
       
      Ταμίας:             Μανωλίτζας Παναγιώτης
    
       
      Ταμίας β΄:             Κάμπας Δημήτριος
   
       
      Δημοσίων Σχέσεων:             Αναγνώστου Ιωάννης
   
       
      Μέλος:             Τούσιος Αθανάσιος
   
       
      Μέλος:             Κουτσαντώνης Γεώργιος
   
       
      Μέλος:             Τασιόπουλος Γεώργιος
   
       
      Μέλος:             Καλομοίρης Ζαχαρίας
   
       
     

Πρόεδρος:

           

Κωστίκας Γεώργιος

 

    

       
      Αντιπρόεδρος:             Τερζής Χρήστος
   
       
      Γενικός Γραμματέας:              Αγγελακούδης Απόστολος
   
       
      Οργανωτικός Γραμματέας:             Παληοκαρύτης Κωνσταντίνος
   
       
      Ταμίας:             Μανωλιτζάς Παναγιώτης
    
       
      Ταμίας β΄:             Λαμπρογεώργος Κωνσταντίνος
   
       
      Δημοσίων Σχέσεων:             Αναγνώστου Ιωάννης
   
       
      Μέλος:             Καμπάς Δημήτριος
   
       
      Μέλος:             Κελεσίδης Νεκτάριος
   
       
      Μέλος:              Ντουράκογλου Γεώργιος
   
       
      Μέλος:             Βασταρούχας Χαράλαμπος
   
       

23621 15 Mile Rd #C104, Clinton MI, 48035, New York, USA

  • Email: support@spectrum.com
  • Phone: +88(0)0 234456
  • Fax: +88 (0) 000033454