close
2 Φεβ 2010 74
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Κορυδαλλός 01/02/2010
Αρ. Πρωτ.: 14
Γραφεία:
Σολωμού 2 Κορυδαλλός
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104958388
2104958588
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Ταχυδρομικό γραφείο 1
Ταχυδρομική θυρίδα 91520
Τ.Κ. 18101 Κορυδαλλός
website: www.poyef.gr
e-mail: ds@poyef.gr
ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση καταστάσεων εξαιρέσιμων Α' εξαμήνου 2010.


Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε τα σχέδια αποφάσεων για τα εξαιρέσιμα του Α' εξαμήνου του 2010. Στις υπουργικές αποφάσεις αυτού του έτους καταγράφονται σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

  1. Απόφαση «Νυχτερινή εργασία και εργασία προς συμπλήρωση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού και υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών».
   Οι πιστώσεις στις ώρες προς συμπλήρωση (νυχτερινά και εργασία σε αργία εντός του χρόνου εργασίας) σε σχέση με το αντίστοιχο Α εξάμηνο του 2009 είναι μειωμένα κατά 15% σε ώρες. Ωστόσο η μείωση σε απόλυτα ποσά χρημάτων για το έτος 2010 είναι μικρότερη στο Α εξάμηνο γίνεται χρήση του 40% από τις ετήσιες πιστώσεις (2.728.000 ευρώ από τα 6.840.000 ευρώ). Συνεπώς το Β εξάμηνο, οι πιστώσεις θα είναι μεγαλύτερες (αν η οικονομική κατάσταση του κράτους δεν διαφοροποιηθεί).
   Βέβαια είναι απόλυτα κατανοητό ότι οι πιστώσεις δεν επαρκούν για τις ανάγκες των καταστημάτων κράτησης! Για αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή (και πρέπει οι πρωτοβάθμιες ενώσεις να το εξασφαλίσουν) η υποσημείωση που μπήκε μετά από παρέμβαση μας ότι «σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει υπέρβαση του συνολικού αριθμού εγκεκριμένων ωρών».
   Αποτελεί ζητούμενο να διασφαλιστεί αυτό, ώστε και να μην υπάρξει ο κίνδυνος να μην αποζημιωθεί συνάδελφος για την παρεχομένη εργασία του. Αν αυτό σημαίνει μείωση των σκοπιών ή άλλων υπηρεσιών, τότε καλώς να σημαίνει αυτό. Μην υποκύψουν οι πρωτοβάθμιες ενώσεις ή οι συνάδελφοι στα πλασματικά διλλήματα της ασφάλειας της Υπηρεσίας. Η ευθύνη δεν βαραίνει τους συναδέλφους.

 

  1. Απόφαση «Νυχτερινή εργασία και εργασία πέρα του κανονικού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού και υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών».
   Αυτός είναι ένας κωδικός που μέχρι τώρα γινόταν χρήση αποκλειστικά από τους διευθυντές και τους αρχιφύλακες. Με την νέα απόφαση σημειώνεται ότι
   α) οι διευθυντές και οι αρχιφύλακες μπορούν να εργαστούν συγκεκριμένες ώρες (δηλαδή μπήκε φραγμός). Περίπου το 20% του συνολικού κονδυλίου.
   β) η τοποθέτηση υπαλλήλων γίνεται «με απολύτως υπηρεσιακά και δίκαια κριτήρια, κατ’ εφαρμογή της χρηστής διοίκησης».
   'Eχοντας ως δεδομένο λοιπόν, ότι αυτές οι ώρες αποσκοπούν στην κάλυψη κενών θέσεων (π.χ. σκοπιά) στην νυχτερινή βάρδια ή την αργία, συνεπάγεται ότι μπορεί να «κοπεί» ημερήσια ανάπαυση για να καλυφτεί κενή θέση (πχ σκοπιά, διάθεση), για την οποία δεν επαρκούν οι κωδικοί των προς συμπλήρωση ωρών (δες -1-).

 

  1. Απόφαση «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των κατ. κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης αυτών».
   Κωδικός ο οποίος δύναται στο Β εξάμηνο του 2010 να μειωθεί δραματικά, ώστε να καλύψει τυχόν κενά ή αδυναμίες των προς συμπλήρωση ωρών (δες -1-).
   Για πρώτη φορά διευκρινίζεται (και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία) ότι «με απολύτως υπηρεσιακά και δίκαια κριτήρια, εκ περιτροπής, κατ’ εφαρμογή της χρηστής διοίκησης».
   Αυτός ο κωδικός δύναται να καλύψει εργασία υπερωριακή στην απογευματινή βάρδια (πχ περίπολο, μεταγωγές, φρούρηση κρατουμένου).

 

 1. Απόφαση «Εργασία του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των κατ. κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, πέρα του πενθημέρου».
  Κωδικός που ονοματίζεται και ως «Σάββατα». Διευκρινίζεται ότι για να γίνει χρήση του κωδικού πρέπει ο υπάλληλος να εργαστεί μια οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδος πέρα του ωραρίου του (34 ½ ώρες την εβδομάδα). Δηλαδή όχι απαραιτήτως Σάββατο, όπως κακώς υποστηρίζεται.
  Η βάρδια της εργασίας πέρα πενθημέρου είναι 5 ώρες και 3/4 της ώρας και όχι 8&1/2 όπως κακώς υποστηρίζεται σε κάποια κατ. κράτησης.
  Τέλος εφεξής από αυτό τον κωδικό δικαίωμα χρήσης έχουν μόνο οι υπάλληλοι φύλαξης και φρούρησης! δεν έχουν δικαίωμα χρήσης διοικητικοί υπάλληλοι ή επιστημονικό προσωπικό.
  Συνεπώς και από αυτό τον κωδικό, μπορεί να καλυφτεί κενή θέση (π.χ. σκοπιά, διάθεση), για την οποία δεν επαρκούν οι κωδικοί των προς συμπλήρωση ωρών (δες -1-).

Κοινοποιούνται οι σχετικές αποφάσεις.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Eχοντας ως δεδομένο λοιπόν, ότι αυτές οι ώρες αποσκοπούν στην κάλυψη κενών θέσεων (π.χ. σκοπιά) στην νυχτερινή βάρδια ή την αργία, συνεπάγεται ότι μπορεί να «κοπεί» ημερήσια ανάπαυση για να καλυφτεί κενή θέση (πχ σκοπιά, διάθεση), για την οποία δεν επαρκούν οι κωδικοί των προς συμπλήρωση ωρών (δες -1-).