close
8 Οκτ 2011 283

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)

Κορυδαλλός 07/10/2011
Αρ. Πρωτ.: 898

Γραφεία:
Σολωμού 2 Κορυδαλλός
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104958388
2104958588
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Ταχυδρομικό γραφείο 1
Ταχυδρομική θυρίδα 91520
Τ.Κ. 18101 Κορυδαλλός
website: www.poyef.gr

e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ:

 

- πίνακα αποδεκτών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

 

ΘΕΜΑ:

Παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο

 

Κύριε Υπουργέ , κύριοι βουλευτές


Το ζήτημα του μισθολογίου, όπως και του ασφαλιστικού, άνοιξε για όλη την ελληνική κοινωνία αιφνιδιαστικά. Η Π.Ο.Υ.Ε.Φ. ως συνδικαλιστικός φορέας των χιλίων εξακοσίων (1600) Εξωτερικών Φρουρών στέκεται στο ύψος και στο ήθος των συνδικαλιστικών της αρχών και των απαιτήσεων των καιρών.

 

Την ύστατη αυτή ώρα, εντελώς λακωνικά, η Π.Ο.Υ.Ε.Φ. προτείνει ως αναγκαία λύση την εφαρμογή ειδικού μισθολογίου για τους υπηρετούντες Εξωτερικούς Φρουρούς στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας, όπως ισχύει για τους άνδρες και γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας. Τούτο διότι η ιδιαιτερότητα και η επικινδυνότητα του επαγγέλματος μας είναι συναφής με αυτή των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως εξάλλου και το νομοθετικό καθεστώς που διέπει το ωράριο μας, το εργασιακό μας αντικείμενο, την στολή, τον οπλισμό και άλλες συναφείς πτυχές της εργασίας μας.

 

 

Στο νέο μισθολόγιο οι εξωτερικοί φρουροί αν και ένστολοι και ένοπλοι αντιμετωπίζονται μισθολογικά σαν υπάλληλοι γραφείου. Σημειώστε ότι την ίδια στιγμή οι συνάδελφοι μας αγοράζουν με δικά τους έξοδα τον ατομικό οπλισμό (ΚΥΑ 1963/09) καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει αγοραστεί υπηρεσιακός ατομικός οπλισμός. Ακόμα και άλλα υπηρεσιακά είδη όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα, ασύρματοι, χειροπέδες, στολές, κ.α. αγοράζονται με προσωπικά έξοδα των συναδέλφων μας καθώς τα υπηρεσιακά είτε δεν επαρκούν, είτε είναι σε κακή κατάσταση.

 

Ζητάμε να αναγνωριστεί ότι η ένοπλη εργασία μας στο χώρο των φυλακών είναι η κατά γενική ομολογία η χειρότερη όλων στο δημόσιο καθώς τόσο η επικινδυνότητα όσο και συνθήκες εργασίες δημιουργούν μείγμα επικίνδυνο. Για την ιδιαιτερότητα της εργασίας μας δεν ζητούμε τίποτα περισσότερο από τα ελάχιστα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Μερικά αγαθά όπως αυτό της ασφάλειας και της ζωής του ανθρώπου, που αποτελεί το εργασιακό μας αντικείμενο, είναι αδιαπραγμάτευτα.

 

 

Οι παρατηρήσεις και προτάσεις μας επί του σχεδίου νόμου είναι :

 

 1. 1.Στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου προβλέπεται το σύστημα βαθμολογικής εξέλιξης. Ωστόσο σύμφωνα με τον Ν. 2721/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3388/05 και το Π.Δ. 215/06 οι Εξωτερικοί Φρουροί Φυλακών έχουν ειδικό βαθμολόγιο και διατάξεις προαγωγής. Συνεπώς οι εξωτερικοί φρουροί κατ. κράτησης πρέπει να εξαιρεθούν των διατάξεων αυτών ή να ενταχθούν στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου.
 2. 2.Στο εδάφιο 1 άρθρο 15 (Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών) του νέου μισθολογίου προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι του ποσού των 150€. Ωστόσο κανένας εργασιακός χώρος δεν ταυτίζεται σε τέτοιο βαθμό με τον χαρακτηρισμό του επικινδύνου και του ανθυγιεινού χώρου, όσο οι ένοπλοι φρουροί των φυλακών και των εγκλείστων. Ζητάμε να αναγνωριστεί μισθολογικά η ιδιαιτερότητα της εργασίας μας και να συμπληρωθεί η διάταξη «ειδικά για τους υπαλλήλους εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα διακόσια πενήντα ευρώ(€250)»
 3. 3.Επίσης με την ίδια αιτιολογία ζητάμε να εξαιρεθεί στο άρθρο 30 του σχεδίου νόμου το ειδικό επίδομα των εργαζομένων στα σωφρονιστικά καταστήματα ύψους 220€ που προβλέπεται στον νόμο 3205/2003 άρθρο 8 εδάφιο 15.


 • Ειδικές διατάξεις που διέπουν την Υπηρεσία μας :

 

Παρακάτω παραθέτουμε τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την υπηρεσία μας και μας διαφοροποιούν από την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων.

1. Ο Ν. 2721/99 κεφ. Ζ περί «Εξωτερικής Φρούρησης καταστημάτων κράτησης νοσηλευομένων στα θεραπευτήρια καταδίκων και υποδίκων».

α) στο άρθρο 48 παρ, 3, σύμφωνα με το οποίο μεταφέρεται η ευθύνη ασκήσεων έργων από την Ελληνική Αστυνομία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στην Εξωτερική Φρουρά, παρέχεται επίσης εξουσιοδότηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό να καθορίζουν με τις αποφάσεις τους τις αναγκαίες για την υλοποίηση των εγγράφων λεπτομέρειες,

β) στα άρθρα 48 παρ. 4, σύμφωνα με το οποίο το προσωπικό εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης έχει τις ίδιες αρμοδιότητες, εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας στην άσκηση των ανατεθειμένων σ' αυτών καθηκόντων του,

γ) στο άρθρο 49 παρ. 7 περί μετάταξης των υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης απαγορεύει την μετάταξη από και προς τις θέσεις αυτές όπως ισχύει και στην ΕΛΑΣ.

δ) στο άρθρο 50 περί οπλοφορίας και οπλοχρησίας ισχύουν αντίστοιχα με την ΕΛ.ΑΣ.

2. Ο Ν. 3388/2005/ Α-225 «Θέματα εξωτερικών φρουρών - τροποποίηση Κωδ. Οργαν. Δικαστηρίων-Ασφαλιστικά Μέτρα».

α) Βαθμολόγιο. Στο άρθρο 1 παρ. 8 με το οποίο οι βαθμοί του Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης καθορίζεται διαφορετικό βαθμολόγιο από τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους.

β) το άρθρο 2 περί όπλων.

3) Με το Ν. 3189/2003 περί οπλοφορίας αστυνομικών ισχύει και για εμάς, ομοίως το Π.Δ. 141/91 περί μεταγωγών φρουρήσεων και άλλα, δηλαδή ότι ισχύει και για την ΕΛ.ΑΣ.

4) Το Π.Δ. 265/99 «Οργάνωση Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης καταστημάτων Κράτησης και νοσηλευομένων στα Θεραπευτήρια καταδίκων και υποδίκων» το οποίο καταργήθηκε με το Π.Δ 215/2006, περιείχε εξαιρέσεις από τα ισχύοντα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και συμπεριλαμβάνει διατάξεις της ΕΛ.ΑΣ. ττχ. άρθρο 3 (αρμοδιότητες), άρθρο 4 (οργάνωση), άρθρο 5 (καθήκοντα), άρθρο 6 (ίδια καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες με την ΕΛ.ΑΣ.) άρθρο 7 (ιδιαίτερα πειθαρχικά παραπτώματα).

5) Με την ΚΥΑ 692/5-6-2000 για τη στολή εξωτερικών φρουρών ισχύουν ότι για τους Ειδικούς και Συνοριακούς φρουρούς της ΕΛ.ΑΣ. (άρθρο 3) και

6) Με την ΚΥΑ 196439/6-12-02 ότι ορίζεται για το χρόνο εργασίας αποτελεί ακριβές αντίγραφο του χρόνου εργασίας της ΕΛ.ΑΣ.

7) Με το ΠΔ 215/2006 καθορίζεται μεταξύ άλλων ότι «η υπηρεσία αυτή αποτελεί ιδιαίτερο ένστολο και ένοπλο Σώμα» (άρθρο 1 εδ.2, ότι «η ιεραρχία είναι ανάλογη της ΕΛ.ΑΣ (άρθρο 3) ότι «τα προσόντα είναι ανάλογα των ειδικών και συνοριακών φρουρών (άρθρο 4) ότι τα καθήκοντα του Σώματος των εξωτερικών φρουρών είναι ανάλογα των υπηρετούντων στην ΕΛ.ΑΣ (βλ. αναλυτικά άρθρα 7-15), ότι για τις άδειες του προσωπικού εξωτερικής φρούρησης ισχύει ό, τι και για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, δηλαδή χωρίζονται σε βραχείες και κανονικές (άρθρο 17), ότι η στολή των Εξωτερικών φρουρών είναι αντίστοιχη με αυτήν των Ειδικών φρουρών και Συνοριακών φυλάκων (άρθρο 18) και τέλος τα περί ιδιωτικού και δημοσίου οπλισμού, αντιστοίχου με τα ισχύοντα με το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ (άρθρο 19).

8) Παροχή εργασίας α) καταστήματα κράτησης, β) νοσοκομεία και θεραπευτήρια (μεταγωγές και φυλάξεις ασθενών), γ) δικαστήρια (παρουσία σε δίκες και φρούρηση κρατουμένων).

Εκτός από τα παραπάνω υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις που αφορούν τους εργαζόμενους στα καταστήματα κράτησης και οι οποίες καταδεικνύουν τις ειδικές δυσμενείς συνθήκες εργασίας, κάνοντας σαφείς τις ιδιαιτέρως ανθυγιεινές κι επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

 

 • Ειδικές διατάξεις για τους εργαζόμενους στα καταστήματα κράτησης.

 

 1. 1.Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου για την εφεδρεία, αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της Υπηρεσίας μας και εξαιρείται το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης με την αιτιολογία της προάσπισης της δημόσιας ασφαλείας, οι οποίοι συνδέονται με την παροχή υψίστων δημόσιων αγαθών προς τους πολίτες.
 2. 2.Η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης Νο R (87) 3 της 12ης Φεβρουαρίου 1987 και συγκεκριμένα οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες Μέρος 3ο παρ. 51 έως 58 όπου αναφέρεται ρητά ότι «η αμοιβή πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει την προσέλκυση και την διατήρηση της υπηρεσίας των κατάλληλων ανδρών και γυναικών, τα πλεονεκτήματα της σταδιοδρομίας και οι εργασιακές συνθήκες πρέπει να καθορίζονται σε συνάρτηση με τον επίπονο χαρακτήρα της εργασίας».
 3. 3.Ο οδηγός για τον εκπαιδευτή σε υπαλλήλους φυλακών σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που έχει εκδώσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Νέα Υόρκη 2005) και στον οποίο αναφέρονται στο κεφάλαιο 12 (σελ. 181) οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τους εργαζομένους σε φυλακές. Μεταξύ αυτών αναφέρεται ότι «η εργασία στις φυλακές είναι μία κοινωνική εργασία εξαιρετικής σημασίας» και ότι «το προσωπικό πρέπει να είναι πλήρους δημόσιας απασχόλησης, οι μισθοί να είναι ανάλογοι για να προσελκύουν το προσωπικό (άνδρες και γυναίκες και να έχουν ευνοϊκά οφέλη απασχόλησης και όρους για την υπηρεσία τους».
 4. 4.Τον Α.Ν 1026/1946 άρθρο 27 όπου προβλέπονται ίδιες οικονομικές και συνταξιοδοτικές απολαβές του Προσωπικού των Φυλακών, με αυτές της Αστυνομίας Πόλεων.
 5. 5.Ο Νόμος 1419/14-3-1984 (ΦΕΚ Α’ 28/14-3-84) άρθρο 33 όπου αναγνωρίζονται οι ειδικές δυσμενείς συνθήκες εργασίας του φυλακτικού προσωπικού των φυλακών.
 6. 6.Το πρακτικό της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 14 παρ.3 του Ν.1505/84 για την ανθυγιεινότητα και επικινδυνότητα των εργαζομένων στις φυλακές, τα Σωφρονιστικά και θεραπευτικά καταστήματα και τα ιδρύματα αγωγής ανηλίκων με αριθ. πρωτ. του Υπουργείου Οικονομικών, Γ.Λ.Κ., 22η Διεύθυνση 2029267/3578/0022 της 7ης Απριλίου 1989 με το οποίο «κρίνεται ομόφωνα να δοθεί στο προσωπικό των φυλακών ειδικό επίδομα διότι η εργασία τους είναι επικίνδυνη και ανθυγιεινή και γιατί η εργασία αυτήν συνηγορεί στην εμφάνιση επαγγελματικών ασθενειών».
 7. 7.Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) 55828/89 (Φ.Ε.Κ Β’ 440/6-6-1989) του Υπουργού Προεδρίας και του Υπουργού Οικονομικών που υιοθετεί την απόφαση της παραπάνω επιτροπής και χορηγεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
 8. 8. Η έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για τη μελέτη μέτρων προστασίας των εργαζομένων σε ανθυγιεινές και επικίνδυνες απασχολήσεις στο Δημόσιο (Σεπτέμβριος 2001), στην οποία αφού εξετάζονται οι γενικότερες συνθήκες εργασίας, οι παράγοντες ανθυγιεινότητας και επικινδυνότητας, οι βιολογικοί, φυσικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι συμπεριλαμβάνονται στην επικίνδυνες και ανθυγιεινές απασχολήσεις της Επιτροπής.

 

 

Κατόπιν όλων τα ανωτέρω, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περαιτέρω ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός μας ώστε το μισθολογικό και το βαθμολογικό μας καθεστώς να προσαρμοστεί αναλόγως.

 

Ειδικά όταν οι ιδιαιτερότητες της εργασίας μας στα σωφρονιστικά καταστήματα της Χώρας, που μας διαφοροποιούν πρόδηλα όχι μόνο από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά ακόμα και από τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, παρά τις πολλές ομοιότητες που παρουσιάζουν οι δύο κλάδοι, καθίσταται απαραίτητο, εργασιακά και κοινωνικά επιβεβλημένο, οι εργασιακές αυτές ιδιαιτερότητες να αντικατοπτριστούν πρόβλεψη ενός ειδικού επιδόματος συνθηκών εργασίας εξαιρετικά για τους υπαλλήλους Εξωτερικής Φρούρησης Κ.Κ. Θυμίζουμε εξάλλου ότι αντίστοιχη πρόβλεψη επιφύλαξε ο νομοθέτης και για το ασφαλιστικό καθεστώς, με τις διατάξεις του πολύ πρόσφατου νόμου 4002/2011.


 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 

ΓΙΑ ΤΟ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

-Ο-                                                                                                                     -Ο-

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 

Ιωάννης Αναγνώστου                                              Δημήτριος Δημητρόπουλος

 

6973823987                                                                        6977507095