close
24 Φεβ 2010 82
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Κορυδαλλός 23/02/2010
Αρ. Πρωτ.: 38
Γραφεία:
Σολωμού 2 Κορυδαλλός
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104958388
2104958588
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Ταχυδρομικό γραφείο 1
Ταχυδρομική θυρίδα 91520
Τ.Κ. 18101 Κορυδαλλός
website: www.poyef.gr
e-mail: ds@poyef.gr
ΠΡΟΣ:
 • κ. Υπουργό δικαιοσύνης, διαφάνειας & ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • κ. Υφυπουργό δικαιοσύνης, διαφάνειας & ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 • Γενική διεύθυνση διοικητικής υποστήριξης.
 • Δ.Υ.Ε.Φ.Κ.Κ.

 

ΘΕΜΑ: Μείωση νυχτερινών και εξαιρέσιμων ωρών ¢ εξαμήνου 2010

 

Κύριε Υπουργέ,

Οι υπουργικές αποφάσεις νυχτερινών και εξαιρέσιμων ¢ εξαμήνου για την εργασία στα καταστήματα κράτησης, είναι σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αλλά και την σχετική σημείωση στις υπουργικές αποφάσεις «σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνει υπέρβαση του συνολικού αριθμού εγκεκριμένων ωρών».
Κάποιοι διευθυντές των καταστημάτων κράτησης, επέλεξαν την απαρέγκλιτη εφαρμογή της σχετικής απόφασης μειώνοντας δραματικά τις βάρδιες κατά την διάρκεια της νύχτας και των αργιών, σημαντικά κάτω και από το πιο υποκειμενικό επίπεδο ασφάλειας.
'Aλλοι διευθυντές των καταστημάτων κράτησης, επέλεξαν την μη εφαρμογή της σχετικής απόφασης και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι στο τέλος του τριμήνου δεν θα μπορούν να αποπληρώσουν την δεδουλευμένη εργασία. Είναι προφανές ότι τον Απρίλιο, όπου υπογράφονται οι σχετικές καταστάσεις αποζημίωσης, θα υπάρξει κατακραυγή και αναστάτωση στο προσωπικό και στις συνδικαλιστικές ενώσεις.

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας, δεν συνηθίζει να ασκεί κριτική, χωρίς να προτείνει συγκεκριμένες εφαρμόσιμες λύσεις.
Οι προτάσεις μας, έχουν ως ακολούθως:
  1. Εξαίρεση των καταστημάτων κράτησης από το ποσοστό 10% παρακράτησης των εξαιρέσιμων από το Υπουργείο Οικονομικών, με την αιτιολογία της διατήρησης της ασφάλειας και της τάξης.

  1. 'Eλεγχος του διευθυντή του κατ. κρατ. σχετικά με την κατανομή των εξαιρέσιμων. Δηλαδή την τακτική αποστολή στο τμήμα μισθοδοσίας, τόσο φωτοαντιγράφων των καταστάσεων πληρωμής, όσο και καταστάσεως με τα οφειλόμενα ρεπό όλων των υπαλλήλων του. Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται η ορθή κατανομή τους και κυρίως θα γνωρίζουν οι διευθυντές ότι ελέγχονται!

  1. Εξαίρεση ή δραστικός περιορισμός των εξαιρέσιμων στην νέα απόφαση, για το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων και του επιστημονικού προσωπικού (πλην διευθυντή) από την κατανομή των νυχτερινών και των υπερωριών. Δεν δικαιολογείται ουδείς διοικητικός υπάλληλος ή μη μάχιμος υπάλληλος να εργάζεται πέρα πενθημέρου και υπερωρίες, όταν το προσωπικό φύλαξης & φρούρησης, στους οποίους βασίζεται η ασφάλεια και η εύρυθμη λειτουργία των κατ. κρατ. αδυνατεί να αποζημιωθεί λόγω έλλειψης χρημάτων. Επιπλέον, το φυλακτικό προσωπικό και οι εξωτερικοί φρουροί, δεν εργάζονται σε καθεστώς γραφείου, αλλά σε πολύ δυσμενέστερες συνθήκες.

  1. Αυτονόητο θεωρούμε ότι θα παραμείνει η απαγόρευση εργασίας πέρα πενθημέρου στους υπαλλήλους, εκτός του προσωπικού φύλαξης και φρούρησης!

  1. Ξεχωριστές αποφάσεις εξαιρέσιμων για το προσωπικό υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης. ¼πως είναι γνωστό, το ισχύον σύστημα δηλαδή της μη ελεγχόμενης και κατά την κρίση του διευθυντή κατανομής των εξαιρέσιμων στους υπαλλήλους του, απλά σημαίνει ότι τα εξαιρέσιμα κατανέμονται μεταξύ συγκεκριμένων κυρίως υπαλλήλων και ότι περισσέψει στους υπολοίπους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και σπανίως ή ποτέ στο προσωπικό των εξωτερικών φρουρών. Η πρακτική όλων αυτών των ετών, το έχει αποδείξει, πέρα από κάθε αμφιβολία. Οιοσδήποτε έχει αμφιβολία, για τα παραπάνω, μπορεί απλούστατα να ζητήσει τις καταστάσεις πληρωμών του 2009 από τα κατ. κρατ. θα διαπιστώσει ότι οι ΔΕ Φρούρησης είναι στις τελευταίες σελίδες και στην πρώτη σελίδα φιγουράρουν τα ίδια ονόματα. Φρονούμε, ότι σε σχέση με την εξωτερική φρουρά, ο μόνος τρόπος να τύχει αξιοπρεπής και ίσης αντιμετώπισης είναι είτε να εκδοθούν ξεχωριστές αποφάσεις, είτε να υπάρξει ποσόστωση π.χ. το 40% των κωδικών να χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης. Το ποσοστό αυτό θα μπορεί να μεταβάλλεται στο +/- μετά από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου διευθυντή και απόφαση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιτευχθεί αναλογικότητα, δεν μπορεί κάποιοι να αποζημιώνονται πάντα για την πρόσθετη εργασίας τους και κάποιοι άλλοι ποτέ.

 1. Αύξηση του κωδικού νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση. Είναι αναξιοπρεπές για μια υπηρεσία να μην αποζημιώνει την νυχτερινή εργασία του προσωπικού του, η οποία έτσι και αλλιώς έχει μικρή ωριαία αποζημίωση. Φρονούμε, ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να αυξηθεί το απαιτούμενο κονδύλι (όπως προτείνουμε στην πρώτη πρόταση μας), εναλλακτικά αν δεν είναι εφικτό να μειωθεί αναλογικά ο κωδικός των υπερωριών και να αυξηθεί ο κωδικός της νυχτερινής εργασίας.ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ