close
3 Σεπ 2005 266
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Χαλκίδα 02/09/2005
Αρ. Πρωτ.: 0195
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΧΑΙΝΑ 7-9
(Εμπορικό Κέντρο FORUM)
Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΗΛ: 2221062982
FAX: 2221062982
Website: www.poyef.gr
ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση νομοσχεδίου "θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις".

 

Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι

Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η ψήφιση του νομοσχεδίου "θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις". Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Ν.Δ. ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης αποχώρησαν, λόγω της κατάθεσης τροπολογίας για το αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης.
Είμαστε, λοιπόν, στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στα σωματεία και στο σύνολο των συναδέλφων, ότι το 1ο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στο δεύτερο θερινό τμήμα είναι το νομοσχέδιο που αφορά θέματα αρμοδιοτήτων μας και νομοθετεί πάγιες διεκδικήσεις μας.
Τα αιτήματα που έχουν επιλυθεί και συμπεριλαμβάνονται στο ψηφισθέν νομοσχέδιο, είναι σ' όλους σας γνωστά καθώς έχουν προκύψει μέσα από επαγγελματική τριβή και καθημερινή εργασία και έχουν επικυρωθεί από τα συνέδρια της ομοσπονδίας μας. Ωστόσο, κρίνουμε χρήσιμο να κάνουμε μια παρουσίαση και ανάλυση του νομοσχέδιου:
¢ρθρο 1, παράγραφοι 1 & 2.
Εμπεριέχει τον τρόπο πρόσληψης (προκήρυξη πρόσληψης) Εξωτερικών Φρουρών τροποποιώντας τον Ν.2721/99 στα εξής:
α) πρώτο κριτήριο στην μοριοδότηση είναι πλέον η εκπλήρωση των στρατιωτικής θητείας ως έφεδρος αξιωματικός ή στις ειδικές δυνάμεις. Ακολουθεί, ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών ως δεύτερο κριτήριο μοριοδότησης. Στον Ν. 2721/99 ως γνωστόν ίσχυε το αντίθετο.
β) προστίθεται το κριτήριο της εντοπιότητας. Η εισαγωγή αυτού του κριτηρίου, σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει την μετάθεση των συναδέλφων σε υπηρεσίες επιθυμίας τους, καθώς σε τέτοιες υπηρεσίες (π.χ. Τρίκαλα, Θες/νίκη, Λάρισα, κ.α.) δεν θα προκηρυχθούν θέσεις πρόσληψης.
γ) επίσης μοριοδοτείται η κατοχή επαγγελματικού διπλώματος Γ & Δ κατηγορίας, αντιθέτως με την προηγούμενη προκήρυξη (Ν.2721/99) που ενώ προέβλεπε την κατάθεση επαγγελματικού διπλώματος, παραδόξως δεν έδινε επιπλέον μόρια!
δ) αλλάζει η σύσταση της τριμελής επιτροπής επιλογής των υποψηφίων, καθώς αντί του αντιεισαγγελέα του Αρείου πάγου, θα συμμετέχει νομικός σύμβουλος του κράτους. Η αλλαγή αυτή υπήρξε αναγκαία, καθώς η προϋπάρχουσα διάταξη ήταν αντισυνταγματική (σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 2 του συντάγματος όπως αναθεωρήθηκε το 2000, δεν είναι δυνατό να μετέχουν ανώτατοι δικαστικοί σε επιτροπές πλην τον νομοπαρασκευαστικών).
ε) η εκπαίδευση των δοκίμων θα είναι πεντάμηνη, κατανεμημένη σε δύο μήνες στην σχολή και τρεις μήνες στις κατά τόπους υπηρεσίες. Επίσης τα έξοδα της εκπαίδευσης, σίτισης και στέγασης θα βαρύνουν το κράτος και όχι τους δόκιμους, όπως συνέβη στο παρελθόν.
¢ρθρο 1, παράγραφος 3.
α) θεσμοθετείται και περιγράφεται η ιεραρχία της υπηρεσίας μας, αποτελούμενης αποκλειστικά από εξωτερικούς φρουρούς.
β) εισάγονται περιορισμοί σχετικά με την απομάκρυνση των υπηρετούντων από την υπηρεσία. Δηλαδή, όσοι συνάδελφοι προάγονται στην ιεραρχία και όσοι νέοι συνάδελφοι μονιμοποιούνται, δεν θα έχουν δικαίωμα παραίτησης από την υπηρεσία πριν την παρέλευση της πενταετίας, εκτός αν καταβάλλουν τα έξοδα και τις αποδοχές που έλαβαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης (εισαγωγική και προαγωγική).
γ) για πρώτη φορά προβλέπεται αποχώρηση των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., η οποία θα πραγματοποιηθεί μόλις αναδειχτούν συνάδελφοι στην κορυφή της ιεραρχίας (στον βαθμό του αρχιφύλακα β').
δ) επαναλαμβάνεται η διάταξη του Ν.2721/99 που δίνει την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης να θεσπίσει προεδρικά διατάγματα για την λειτουργία της υπηρεσίας.ε) ομοίως, επαναλαμβάνεται η διάταξη που απαγορεύει την μετάταξη υπαλλήλων από και προς την υπηρεσία μας.
στ) θεσμοθετείται υπηρεσιακό συμβούλιο αρμόδιο για θέματα εξωτερικών φρουρών. Στο υπηρεσιακό συμβούλιο θα συμμετέχουν δύο συνάδελφοι ως αιρετοί εκπρόσωποι, αντί των σωφρονιστικών υπαλλήλων που συμμετέχουν σήμερα. Δικαίωμα εκλογής στην θέση των αιρετών εκπροσώπων, έχουν όσοι Εξωτερικοί Φρουροί έχουν μονιμοποιηθεί (μεταβατική διάταξη).
¢ρθρο 2.
Δίδεται πλέον το δικαίωμα αγοράς και κατοχής ιδιωτικού ατομικού οπλισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 2, δικαίωμα αγοράς έχουν όλοι οι μόνιμοι εξωτερικοί φρουροί, ενώ περιγράφεται και ο τρόπος απόκτησης της άδειας οπλοφορίας. Ακόμα παραπέμπει στις ποινικές κυρώσεις που ισχύουν και για τους αστυνομικούς, στον Ν.3169/03 άρθρο 6 (κοινοποιείται). Τέλος, οι διαδικαστικές λεπτομέρειες (όροι, προϋποθέσεις, κ.α.) θα γνωστοποιηθούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Αξιοσημείωτο, είναι ότι το σχέδιο της Κ.Υ.Α. είναι ήδη έτοιμο, καθώς συντάχθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες σε συνεργασία με την ομοσπονδία μας και ήδη το Δ.Σ. της Π.Ο.Υ.Ε.Φ. το έχει εγκρίνει.
¢ρθρο 3 & 4στ.
Με το άρθρο 3 παρατείνεται η προθεσμία παραμονής των βαθμοφόρων της ΕΛ.ΑΣ. στις διοικήσεις των φρουρών και η συνδρομή των μεταγωγών κρατουμένων, μέχρι δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Με το άρθρο 4στ παρατείνονται τα παραπάνω για ένα επιπλέον έτος.
¢ρθρο 4ζ.
Αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων στα καταστήματα κράτησης, λόγω της λειτουργίας τριών νέων καταστημάτων στα Τρίκαλα, Δομοκό και Γρεβενά (δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, κυρίου Παπαληγούρα Αναστάσιου). Οι οργανικές θέσεις των εξωτερικών φρουρών αυξάνονται κατά 240 (τρεις φρουρές των 80 υπαλλήλων), δηλαδή φτάνουν συνολικά στις 3040 οργανικές θέσεις εξωτερικών φρουρών.
Τα άρθρα 4 α,β,γ,δ&ε, δεν αφορούν θέματα της υπηρεσίας μας.
Είναι φανερό, ότι με το ψηφισθέν νομοσχέδιο η υπηρεσία μας ανασυγκροτείται και μια σειρά από συνδικαλιστικά αιτήματα και διεκδικήσεις επιτυγχάνονται. Ο τρόπος και η μεθοδολογία διεκδίκησης μας, αποδεικνύεται ότι ήταν ορθός και καθοριστικός.
Η ψήφιση του νομοσχεδίου "θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις" εκτός του ότι επιλύει μια σειρά από προβλήματα και ελλείψεις της υπηρεσίας μας , αποτελεί την πιο μεγάλη απόδειξη της ποιότητας και της συνέχειας του συνδικαλιστικού μας έργου και φορέα, αλλά και της αναγνώρισης του ρόλου και της αξίας των Εξωτερικών Φρουρών.


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ