close
Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

*/?>

Με τον Ν.2721/99 και το Π.Δ.215/06 συστάθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδική υπηρεσία με την επωνυμία "Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης" (ΥΕΦΚΚ). Σκοπός και αποστολή της είναι η εξωτερική φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης, η φρούρηση νοσηλευομένων κρατουμένων και οι πάσης φύσεως μεταγωγές τους.

Η υπηρεσία είναι ένστολη και ένοπλη, ενώ ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων της έχει τις ίδιες αρμοδιότητες και καθήκοντα με αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το 2019 η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής καθώς και η υπηρεσία μας υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η διάρθρωση της ιεραρχίας σε σχέση με την υπηρεσία μας έχει ως εξής:

α. Υπουργός - Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

β. Υφυπουργός - Ανδρέας Νικολακόπουλος

γ. Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής - Δήμητρα Λυγούρα

δ. Γενικός Διευθυντής Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής - Ιωάννης Λαμπράκης