close
17 Ιαν 2009 47
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Κορυδαλλός 16/01/2009
Αρ. Πρωτ.: 30
Γραφεία:
Σολωμού 2 Κορυδαλλός
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104958388
2104958588
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Ταχυδρομικό γραφείο 1
Ταχυδρομική θυρίδα 91520
Τ.Κ. 18101 Κορυδαλλός
website: www.poyef.gr
e-mail: ds@poyef.gr
ΠΡΟΣ:
 • Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης.
 • Δ/νση Προσωπικού.
 • Δ/νση Οικονομικού.

 

ΘΕΜΑ: Προτάσεις για την κατανομή των εξαιρέσιμων, στα Καταστήματα Κράτησης.

 

Κυρία Διευθύντρια,

Σε συνέχεια της συναντήσεως μας και της από κοινού εξέτασης του ζητήματος της κατανομής των εξαιρέσιμων στα καταστήματα κράτησης, το διοικητικό μας συμβούλιο συνεδρίασε και σας γνωρίζει τις απόψεις του.

Είναι προφανές, ότι τόσο λόγω της κακής οικονομικής συγκυρίας, όσο και του αυταπόδεικτου γεγονότος ότι οι ανάγκες των καταστημάτων κράτησης συνεχώς αυξάνονται, σημειώνεται δυστοκία στην κατανομή των εξαιρέσιμων. Η δικιά μας άποψη, ωστόσο, είναι ότι μια σειρά από παθογένειες του συστήματος, προκαλούν άδικη και άνιση κατανομή, τόσο μεταξύ των καταστημάτων κράτησης, όσο και σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των υπαλλήλων. Δηλαδή υπάρχουν ευεργετημένα καταστήματα κράτησης και μη και ευεργετημένοι υπάλληλοι και μη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπεύθυνος για την ορθολογική κατανομή (ανάλογα τις ανάγκες της υπηρεσίας) είναι ο διευθυντής της κάθε φυλακής, ο οποίος πρακτικά ως προς την κατανομή τους δεν ελέγχεται. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, είναι ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών υπάρχει δυσανάλογη κατανομή των ωρών, μεταξύ τόσο των υπαλλήλων αλλά κυρίως μεταξύ σωφρονιστικής υπηρεσίας και εξωτερικής φρουράς. Σε μελέτη της Ομοσπονδίας μας, αποδείξαμε ότι η κατανομή των πέρα πενθημέρου εργασίας (δηλαδή της αποζημίωσης των κομμένων ρεπό) είναι 95% για τους διοικητικούς και τους υπαλλήλους της Εσωτερικής Φύλαξης και μόνο 5% για τους υπαλλήλους της Εξωτερικής Φρούρησης. Σας θυμίζουμε ότι, οι εξωτερικοί φρουροί αποτελούν το 40% του συνόλου του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης και έχουν 55% κενές οργανικές θέσεις.
Οι ημέρες αναπαύσης που οφείλονται μόνο στην εξωτερική φρουρά Κορυδαλλού για παράδειγμα, αγγίζουν τις 10.000 εργάσιμες ημέρες και πανελλαδικά τις 30.000. Στα περισσότερα Καταστήματα Κράτησης οι διευθυντές δεν έχουν πληρώσει ποτέ (!) υπερωρία ή πέρα πενθημέρου εργασία στο προσωπικό της εξωτερικής φρουράς. Αναρωτιόμαστε, πλέον, γιατί αυτή η μεροληπτική συμπεριφορά στους Εξωτερικούς Φρουρούς; Γιατί εφόσον δεν επαρκούν οι πιστώσεις δεν καλύπτονται έστω μερικώς, αναλογικά, οι ανάγκες του συνόλου του προσωπικού, αλλά αποζημιώνονται για την εργασία τους μόνο ένα μέρος του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης; Και μάλιστα, τις περισσότερες φορές, συγκεκριμένα άτομα;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1. 'Eλεγχος του διευθυντή του Κατ. Κράτησης σχετικά με την κατανομή των εξαιρέσιμων. Δηλαδή την τακτική αποστολή στο τμήμα μισθοδοσίας, τόσο φωτοαντιγράφων των καταστάσεων πληρωμής, όσο και καταστάσεως με τα οφειλόμενα ρεπό όλων των υπαλλήλων του.
  2. Εξαίρεση των Αγροτικών Φυλακών, από την κατανομή των υπερωριών και των πέρα πενθημέρων, καθώς το επίπεδο ασφαλείας και η πληρότητα τους, είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα υπόλοιπα Κατ. Κράτησης, τα οποία σαφέστατα και έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Επιπλέον, το επίπεδο διαβίωσης και υπηρεσιακής κατάστασης των συναδέλφων στα Αγροτικά Καταστήματα είναι σημαντικά ανώτερο, από τους συναδέλφους στα υπόλοιπα Κατ. Κράτησης.
  3. Εξαίρεση όλων των διοικητικών υπαλλήλων (πλην διευθυντή) από την κατανομή των υπερωριών και των πέρα πενθημέρων. Δεν δικαιολογείται ουδείς διοικητικός υπάλληλος να εργάζεται Σάββατα και υπερωρίες, όταν το προσωπικό φύλαξης & φρούρησης, στους οποίους βασίζεται η ασφάλεια και η εύρυθμη λειτουργία των Κατ. Κράτησης αδυνατεί να αποζημιωθεί λόγω έλλειψης χρημάτων. Επιπλέον, το φυλακτικό προσωπικό και οι εξωτερικοί φρουροί, δεν εργάζονται σε καθεστώς γραφείου, αλλά σε πολύ δυσμενέστερες συνθήκες. Το βάρος της εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων, μπορεί να αντισταθμιστεί με την είσοδο επιπλέον προσωπικού (ένας επιπλέον υπάλληλος, ισοσταθμίζει με την εργασία του με πέντε (5) μεροκάματα αντί πέντε (5) πέρα πενθημέρου) στις γραμματείες. Τέλος ακόμα και στην περίπτωση των διευθυντών των Κατ. Κράτησης των μικρών οργανικών μονάδων, πρέπει να υπάρξει περιορισμός του ορίου των εξαιρέσιμων που μπορεί να διανύσει.
  4. Ξεχωριστές αποφάσεις εξαιρέσιμων για το προσωπικό υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης. ¼πως, αναλύσαμε και στην εισαγωγή του εγγράφου μας, το ισχύων σύστημα δηλαδή της μη ελεγχόμενης και κατά την κρίση του διευθυντή κατανομής των εξαιρέσιμων στους υπαλλήλους του, απλά σημαίνει ότι τα εξαιρέσιμα κατανέμονται μεταξύ συγκεκριμένων κυρίως υπαλλήλων και ότι περισσέψει στους υπολοίπους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και σπανίως ή ποτέ στο προσωπικό των εξωτερικών φρουρών. Η πρακτική όλων αυτών των ετών, το έχει αποδείξει, πέρα από κάθε αμφιβολία. Οιοσδήποτε έχει αμφιβολία, για τα παραπάνω, μπορεί απλούστατα να ζητήσει τις καταστάσεις πληρωμών του 2007 από τα Κατ. Κράτησης θα διαπιστώσει ότι οι ΔΕ Φρούρησης είναι στις τελευταίες σελίδες και στην πρώτη σελίδα φιγουράρουν τα ίδια ονόματα. Φρονούμε, ότι σε σχέση με την εξωτερική φρουρά, ο μόνος τρόπος να τύχει αξιοπρεπής και ισόνομης αντιμετώπισης είναι είτε να εκδοθούν ξεχωριστές αποφάσεις, είτε να υπάρξει ποσόστωση π.χ. το 40% των κωδικών να χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας εξωτερικής φρούρησης. Το ποσοστό αυτό θα μπορεί να μεταβάλλεται στο +/- μετά από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου διευθυντή και απόφαση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιτευχθεί αναλογικότητα, δεν μπορεί κάποιοι να αποζημιώνονται πάντα για την πρόσθετη εργασία τους και κάποιοι άλλοι ποτέ.
  5. Αύξηση του κωδικού νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση. Είναι αναξιοπρεπές για μια υπηρεσία να μην αποζημιώνει τη νυχτερινή εργασία του προσωπικού του, η οποία έτσι και αλλιώς έχει μικρή ωριαία αποζημίωση. Φρονούμε, ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να αυξηθεί το απαιτούμενο κονδύλι, εναλλακτικά αν δεν είναι εφικτό να μειωθεί αναλογικά ο κωδικός των υπερωριών και να αυξηθεί ο κωδικός της νυχτερινής εργασίας.


ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-Ο-
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ